דף הבית >> פוליגרף >> פוליגרף הגדרה ותכונות >> בדיקת פוליגרף - ההיבט החוקי >> בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף ברשויות המדינה

בדיקות פוליגרף נוהליות

ככלל, אין לבצע בדיקת פוליגרף נוהלית על – ידי רשויות המדינה אלא על פי הסמכה מפורשת בחוק או על פיו.
הסמכה בחוק לביצוע בדיקות פוליגרף קיימת כיום רק בנוגע לבדיקות סינון ביטחון, לשם קביעה של התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני. [בהתאם לסעיף 7 (ב) (3) לחוק השרות הכללי, התשס"ב – 2002 , ולכללים שהותקנו מכוחו. להלן: חוק השב"כ.]
בהעדר הסמכה חוקית כאמור, אין לערוך בדיקות פוליגרף נוהליות בכל תחום אחר, או לכל מטרה אחרת, בין בתנאי לקבלת העבודה או לקידום במסגרת שירות המדינה, בין כתנאי לקבלת רשיון או אישור או כל זכות אחרת.

בדיקת פוליגרף בהליכי חקירה פלילית ו/או משמעתית התנאים לבדיקה: (גם אם המועמד יוזם אותה)

1. קיים חשד קונקרטי וממוקד אותו מבקשים להפריך או לאמת.
2. הסכמה מודעת ומרצון חופשי.
3. ההסכמה תינתן על בסיס של מודעות מלאה באשר למהות הבדיקה, פרטיה, מהימנותה, והמשקל שיינתן לתוצאותיה.
4. יוסבר למועמד כי אינו חייב לעמוד בבדיקה
5. הסבר לגבי התוקף המשפטי של תוצאותיה של בדיקת פוליגרף, והשימוש העשוי להיעשות בהם.
6. ההסברים יהיו בכתב.
7. הסכמתו תיעשה בכתב.
8. למועמד תינתן שהות סבירה בין מתן ההסברים כאמור להסכמתו, לרבות לצורך קבלת ייעוץ משפטי, אם יירצה בכך.
9. כל לחץ על המועמד למתן הסכמתו, יפגום בתוקף ההסכמה, ומימלא בחוקיות הבדיקה.
10. בדיקת פוליגרף תיעשה רק במסגרת הליך חקירה לפי דין.
11. השימוש עם בדיקת פוליגרף ייעשה רק בעבירות חמורות, פליליות או משמעתיות.
12. אין דרך חקירתית אחרת למיצוי החקירה, לאחר התייעצות החוקר עם הבודק, ולאחר מסקנה כי בדיקת פוליגרף עשויה לתרום באופן מהותי למיצוי החקירה.

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים