דף הבית >> מכונת אמת >> מכונת אמת - השיטה

מכונת אמת - השיטה

פוליגרף

מכונת אמת - שיטת שאלות הביקורת

שיטת שאלות הביקורת מתחלקת לשלושה שלבים עיקריים:
שלב הראיון המוקדם.
שלב הצגת השאלות לנבדק וקליטת תגובותיו הפיזיולוגיות.
שלב קבלת ההחלטה ע"י הבודק.

ראיון מוקדם:
הבדיקה מתחילה בראיון מוקדם בו מתבקש הנבדק לספר את גרסתו ובתוך כך מנוסחות השאלות השונות שישאל הנבדק בבדיקה. הבודק עובר יחד עם הנבדק על השאלות ובמידה והנבדק מבקש זאת הוא מתקן את הניסוח. עוד מוודא הבודק שהניסוח איננו מעורפל או דו משמעי, וכי כל השאלות מובנות לנבדק, שמוכן ומסוגל להשיב עליהן ב"כן" או ב"לא". לנבדק מוצגות שאלות משלושה סוגים עיקריים: א. שאלות "קרות", שאינן בעלות מטען רגשי עבור הנבדק, והמתייחסות בדרך כלל לאמת ידועה. על שאלות אלה עונה הנבדק בדרך כלל תשובה חיובית. ב. שאלות רלבנטיות או "חמות", המתייחסות ישירות לנושא הבדיקה ולחלקו של הנבדק באותו עניין. שאלות אלה הן מסוג "האם אתה גנבת את הכסף מתיקו של משה ביום שני שעבר?" והנבדק מכחיש את העשייה המצוינת בשאלה. ג. שאלות "ביקורת", המתייחסות לנושאים טעונים רגשית כגון מעשים בלתי כשרים בעברו של הנבדק. שאלות הביקורת מנוסחות בצורה כללית ובמקרים רבים בוחר הנבדק משיקולים שלו לשקר להם במודע. במקרים אחרים יהיו לו, לכל הפחות, ספקות ביחס לאמיתות תשובותיו לשאלות הללו.
הראיון המוקדם חיוני להצלחת הבדיקה משום שהוא אמור לגרום לנבדק האשם למקד את הקשב שלו בשאלות החמות ולנבדק החף למקד את הקשב שלו בשאלות הביקורת. ההבדל במוקד הקשב יוביל להבדלים תואמים בעוצמה היחסית של התגובות הפיזיולוגיות בין סוגי השאלות הללו. בהנחה שההגיון פועל, הרי זיהוי תגובות חזקות יותר בשאלות החמות מעיד על מיקוד יחסי של קשב בשאלות אלה ומוביל למסקנה שהנבדק דובר שקר. לעומת זאת זיהוי תגובות חזקות יותר בשאלות הביקורת מעיד שהנבדק התמקד על אותן שאלות ומוביל למסקנה שהנבדק דובר אמת. אחרי הראיון המוקדם מגיע שלב הצגת השאלות.

שלב הצגת השאלות:
הנבדק מחובר לאביזרי הקליטה, המתחברים לאצבעות, לזרוע, ולחזה, ודרכם מועברות התגובות הפיזיולוגיות של הנבדק אל מכשיר הפוליגרף ואל מחטי הדיו, הרושמים רישומים על נייר רציף הנע במהירות קבועה. הרישומים הפיזיולוגיים נעשים בשלושה ערוצים עיקריים: א. שינויים בנשימה, הנקלטים משני צינורות גומי פניאומטיים, המחוברים לחזה ולבטן של הנבדק. הצינורות מתרחבים ומתכווצים בהתאם לשינויים בהיקף בית החזה ואזור הסרעפת, ושינויים אלה מתורגמים לרישום גלי על הנייר הרציף. ב. שינויים בהתנגדות החשמלית של העור, הנמדדים באמצעות שתי לוחיות פלדה, המוצמדים לצד הפנימי של האצבע והקמיצה. לוחיות הפלדה הן אלקטרודות, המזרימות זרם חשמלי חלש, אותו אין הנבדק חש כלל, לאצבעות. העור מתנהג כנגד חשמלי וההפחתה בהתנגדות החשמלית של העור נרשמת על הנייר בצורת גל. ג. שינויים בפעילות הלב וכלי הדם. שינויים אלה נמדדים באמצעות כרית לחץ דם, המחוברת לחלק הזרוע שמעל לפרק. הכרית מנופחת וקולטת את גל הפעימה שמקורו בלב ומשם הוא עובר לעורקים. צורת גל הפעימה משתנה לפי כמות הדם שהוזרמה ולפי התנגדות דפנות העורקים. בצורה זו ניתן לרשום את לחץ הדם היחסי, קצב הדופק,ונפח הפעימה.

לנבדק מוצגת סדרה של 12 - 10 שאלות. השאלות מוצגות ברווחים שבין 15 – 20 שניות והצגת מלוא הסדרה מסתיימת בתוך 3-4 דקות. מספר החזרות על סדרת השאלות הוא לפחות שלוש כדי למנוע מצב שתגובה מקרית תקבע את תוצאת הבדיקה. בין הצגת השאלות יש המוסיפים מבחנים מסוגים שונים שמטרתם לטפל בעניינים שמתעוררים במהלך הבדיקה.

קבלת ההחלטה :
השלב השלישי הוא שלב קבלת ההחלטה והוא נערך שלא בנוכחות הנבדק. בודק הפוליגרף מנתח את תרשים הבדיקה ניתוח מספרי. לכל השואה בין שאלה חמה ושאלת ביקורת צמודה בכ"א ערוצים הפיזיולוגיים ניתן ערך מספרי בין +3 -3 . ציון בעל ערך שלילי ניתן כשהתגובה לשאלה החמה חזקה יותר מהתגובה המקבילה לשאלת הביקורת הצמודה. ציון חיובי ניתן כשהתגובה לשאלת הביקורת חזקה מהתגובה לשאלה החמה. ערך )חיובי או שלילי) גבוה ניתן כשהפער בין התגובות לשתי השאלות ניכר. במקרה שהתגובות לשאלה החמה ולשאלת הביקורת הצמודה דומות בעוצמתן, ניתן ציון 0.
הציונים מסוכמים עבור כל ערוצי המדידה, עבור כל השאלות החמות ועבור כל החזרות על סדרת שאלות, כדי לקבוע ערך כולל. אם ערך זה שווה או גבוה מ 6+ נקבע שהאיש דובר אמת. אם הערך שווה או נמוך מ6- נקבע שהאיש דובר שקר. כל ערך שבין 5+ ו 5- משקף ממצא בלתי ברור. כביקורת על הניתוח של הבודק שערך את הבדיקה מקובל לערוך גם ניתוח מספרי עיוור. ניתוח זה נעשה על ידי בודק שלא היה מעורב בבדיקה. הבודק מקבל לידיו את תרשים הבדיקה ועל פי סימוני השאלות הוא יודע מתי נשאלה שאלה חמה ומתי שאלת ביקורת בלי להיות מודע לתוכנן של השאלות.

תוצאות:
שיטת שאלות הביקורת בנויה על ההנחה שקיים הבדל בסיסי במוטרדות של הנבדק האשם והנבדק החף מנושא החקירה. הנחה אחרת היא שהמוטרדות של הנבדק האשם גוברת עם הזמן שחולף מאז מודיעים לנבדק על קיום הבדיקה ואילו הנבדק החף מתגבר על הכעס הראשוני הכרוך בהזמנתו לבדיקה בפוליגרף ומגיע לבדיקה רגוע יותר. בתנאי אמת נדרש החוקר להודיע לנבדק על הבדיקה ומועדה לפחות24 שעות מראש.

מכונת אמת | מכונת אמת - השיטה

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים