מכונת אמת

פוליגרף

מכונת אמת - למה?

הצורך למנוע מידע מהזולת כמו גם הצורך לאבחן מתי אדם אחר מונע מידע הנו צורך חברתי בסיסי החיוני לתפקוד חברתי תקין. אדם שמצליח להסתיר מידע משפר בכך את מצבו החברתי ו/או הכלכלי יחסית לאדם ממנו נמנע המידע. מצד שני היכולת לאתר נכונה מידע מוסתר מונעת ממסתיר המידע את אותו יתרון. הקביעה הראשונית אם אדם מסתיר מידע הייתה בעבר מבוססת בלעדית על אבחון התנהגותי והייתה תלויה לפיכך בכישרונו החברתי של המאבחן. אדם בעל אינטואיציה חברתית הצליח יותר, אדם שחסר כישורים באבחון והיה חסר ניסיון בכך, הצליח פחות. אבחון התנהגותי אינטואיטיבי הוא בדרך כלל בלתי מובנה, קשה להגדירו, ועוד יותר קשה ללמד אותו אחרים, משום כך אין הוא יכול לספק. בנוסף, מספר הטעויות המתגלות באבחון התנהגותי הנו ניכר ולכל טעות יש מחיר. לפיכך, אנחנו מוצאים כבר בתקופות קדומות חיפוש אחרי צורות אבחון שיטתיות יותר. זה התחיל בשימוש בקסמים ולחשים כדי לעורר חשש אצל השקרן הפוטנציאלי ובכך לקעקע את כושר העמידה שלו ולגרום לו להתנהג בצורה שתאובחן על ידי הקוסם כשקר.


מכונת אמת - העדות הראשונה

עדות כתובה ראשונה בנושא זה התגלתה בפפירוס משנת 900 לפנה"ס לערך המפרט את ההתנהגות הצפויה מאנשים המתכוונים להרעיל (טרובילו, 1939). לפי הכתוב באותו פפירוס המרעיל הפוטנציאלי איננו עונה לשאלות, או שהוא משיב תשובות מתחמקות; הוא מדבר שטויות, משפשף את בוהן רגלו בקרקע, ורועד; פניו חיוורות; הוא מגרד את שרשי שערותיו באצבעותיו והוא מנסה בכל דרך להתחמק ולעזוב את המקום. כיום בעיית המרעילים למיניהם איננה בראש מעיננו, אולם אותם סימפטומים התנהגותיים משמשים אותנו כדי לקבוע שהאחר מסתיר דבר מה לפיה הוצגו לנבדק לסירוגין שאלות הקשורות לנושא .


מכונת אמת - שיטות

עד לפיתוח שיטת שאלות הביקורת הייתה מקובלת שיטת השאלות החמות-והקרות (Relevant- Irrelevant) לפיה הוצגו לנבדק לסירוגין שאלות הקשורות לנושא הנחקר (חמות) ושאלות שהתשובה להן היא אמת ידועה כגון: האם אתה לובש חולצה? עליה משיב הנבדק בחיוב (שאלות קרות). שיטת השאלות החמות והקרות נתגלתה כמוגבלת מאוד ורק אחוז קטן של נבדקים זוהו כדוברי אמת או דוברי שקר בהתייחס לתרשימי הבדיקה בלבד. במצב זה שימש הפוליגרף בעיקר כאמצעי פסיכולוגי להפקת הודאות. שיטת שאלות הביקורת שינתה מצב זה מעיקרו ע"י שילוב סוג שלישי של שאלות המתייחסות לאירועים טעונים רגשית בעברו של הנבדק אליהם אמור הנבדק החף להתייחס במבחן בעוד הנבדק המעורב יישאר ממוקד בשאלות החמות. שיטת שאלות הביקורת בואריאציות שונות היא כיום השיטה המקובלת ביותר לאבחון שקר בפוליגרף.מכונת אמת

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים