דף הבית >> מכונת אמת >> מכונת אמת - עובדות

מכונת אמת - עובדות

מכונת אמת

מכונת אמת כלי המצמצם את תופעת "הטיית האמת"!


מכונת אמת (פוליגרף) היא כלי ומכשיר רב ערוצי שתפקידו גילוי אבחון וחשיפת שקרים או הזמתם.
במסגרת הבדיקה עם מכונת אמת, המומחה מציג סדרת שאלות העוסקות בבריאותו של הנחקר וכן ההיסטוריה של המחלות הגופניות והנפשיות של הנבדק. עם הנבדק, מכין המומחה את שאלות הבדיקה, אותן יישאל במכונת אמת. הפעלת מכונת אמת תחל בתום הכנת שאלות הבדיקה, אז יחבר מומחה מכונת אמת את זרועו של הנבדק לכרית למדידת לחץ דם (קרדיו) יצמיד לאצבעות ידו האחרת של הנבדק שתי לוחיות למדידת הפעילות החשמלית (מוליכות/ התנגדות) של הגוף העשויות מתכת, מצמיד לחזה ולבטן הנבדק צינורות גומי פניאומאטיים .


מכונת אמת - עובדות מחקריות ! הידעת ?

 • 1.במצב בו מוטל על אדם שאינו מומחה בהפעלת מכונת אמת להעריך את אמיתותן של אמירות הוא נוטה להאמין יותר מאשר לפקפק. תופעה זו נצפתה במחקרים רבים וקרויה "הטיית האמת".
 • 2.עובדה היא, שבחיי היום יום, שלא במסגרת בדיקה באמצעות מכונת אמת, רוב השקרים אינם מתגלים לעולם.
 • 3.שלא באמצעות מכונת אמת, הערכת היתר של יכולת אדם מן היישוב, שאינו מומחה להפעלת מכונת אמת, לומר מתי אדם אחר משקר, מלווה תכופות בביטחון יתר שהשיפוט שהוא עשה, נכון.
 • 4.בטחון היתר מתגלה תכופות בעדויות של עדי ראיה. קבלת משוב על הביצוע בכלל וכן במכונת אמת מחזירה את רמת הביטחון בשיפוט, לרמה מציאותית יותר.
 • 5.אנשים שהתבקשו לשפוט את אמינותם של דוברים נוטים להעריך הערכת יתר את ההצלחה שלהם בשיפוט.
 • 6.אם עולה בלב השומע חשד שהדברים שנאמרו אינם אמת הוא עושה תיקון, אולם התיקון איננו מספיק וההתרשמות המוקדמת מתוכן הדברים מוסיפה להשפיע.
 • 7.התוצאה היא שבמקרים רבים לא זוכה החשד לתמיכה וליחיד לא נותר אלא להאמין למידע השקרי שנמסר לו.
 • 8.בהעדר משוב לגבי הכישלון מתחזקת הטיית האמת ומתחזקת התחושה שאנחנו מסוגלים לקבוע מתי אנשים משקרים ומתי הם אומרים אמת. התוצאה היא שאנחנו מעריכים את עצמנו, כתופסי שקרנים טובים מהממוצע, אך לא כן הדבר.
 • 9.מנקודת המבט של הנבדק במכונת אמת המצב שונה. כאן פועלת במובהק תופעה הקרויה "אשליית השקיפות" (Illusion of transparency) כאשר הנבדק חש כי מכונת אמת יכולה לקרוא ואף לרשום את מצבו הפנימי.
 • 10.הפעלת מכונת אמת גורמת לאנשיםלהיות קשובים למצבים הפנימיים שלהם ולהתמקד בהם.
 • 11.שלא במסגרת בדיקת מכונת אמת, אנשים מבינים שהאחרים ביום יום, אינם מסוגלים לחדור למחשבותיהם רגשותיהם ותחושותיהם ולקלוט אותם באותה צורה בה הם עצמם קולטים את מצבם הפנימי.
 • 12.מכונת אמת כאמור, יוצרת הרגשה שהתחושות הפנימיות שקופות דולפות החוצה ומוסגרות.
 • 13.ללא בדיקה במכונת אמת, גם לאנשים שעוסקים בשקרים ובחשיפתם כמעשה יום ביומו כמו חוקרי משטרה לרבות חוקרי משטרה צבאית יש הערכת יתר ביכולתם לאתר שקרים. אלה נוטים להאמין לנחקר שלהם והם ומקבלים את דבריו כמות שהם ו/או קיימת אצלם הערכת חסר ביכולת של היחיד לשקר בהצלחה.
 • 14.היכולת לאתר שקרים המוערכת ביתר ואשליית השקיפות המוערכת בחסר, לא רק שאינם משקפים מציאות הם מעוותים אותה.
 • 15.למעשה, אנשים מתקשים לגלות מתי אחרים משקרים וגם הם עצמם מצליחים להעביר מסרים שקריים טוב יותר ממה שהם חושבים.
 • 16.ברי כי, ממצאים אלו משליכים ומקשים על תפקודכם.
 • 17.כך למשל, כאשר גרסתו הראשונה של הדובר גורמת לכם לחשוד שהאיש מולכם איננו דובר אמת.
 • 18.בהעדר תמיכה לחשדכם, ללא בדיקת מכונת אמת, תאלצו בסופו של דבר, לקבל את גרסת הדובר, גם אם בפועל, זו שקרית.
 • 19.יש הנוקטים בשל חוסר אונים, במעשה איום ו/או הפחדה, ו/או יפעילו לחץ או ינסו תכסיס, יינקטו מעשה הונאה, "יביאו" הוכחות מפוברקות, יתנו הבטחה, יפנו אל ההיגיון של החשוד, יחפשו אי התאמות ו/או סתירות בגרסת הדובר. דה עקה: שבכך יש סכנה ומהי? השימוש באמצעי בלתי מקצועי א/ו קיצוני, עלול לגרום לדובר להודות בדברים שהוא לא עשה!!!
 • 20.ידוע כי גורמים פסיכולוגיים פסיכו גנים, פרסונאליים אינדיווידואליים עלולים להוביל להודאת שווא של אנשים פחות חזקים.
 • 21.בדיקה במכונת אמת (פוליגרף) מביאה את אשליית השקיפות לדרגת השכלול הגבוהה ביותר ולכן חש הנבדק בפוליגרף את אשליית השקיפות יותר מאשר בכל צורה אחרת של תשאול ו/או חקירה.
 • 22.הבדיקה במכונת אמת (פוליגרף) מנצלת את היתרונות של אשליית השקיפות.
 • 23.הנבדק, אם הוא שקרן, יחוש חשוף מול מכונת אמת שהוא מכשיר טכנולוגי שפותח כדי לחשוף את שקריו וזאת באמצעות תהליכים גופניים פנימיים שלכל היותר יש לו שליטה חלקית בהם.
 • 24.תקוותו של דובר השקר היא שעצם ההסכמה להיבדק במכונת אמת תספיק כדי לשכנע את זולתו שהוא אומר אמת ולא יהיה צורך לבצע את הבדיקה במכונת אמת.
 • 25.כשנכזבת תוחלתו של הנבדק שעומד לשקר במכונת אמת והוא מוזמן לבדיקה, הוא מגלה שמולו ניצב מומחה המפעיל מכונת אמת ומאבחן שקרים.
 • 26.התיאוריות וההסברים של שיטת בדיקת מכונת אמת מדברות על תיאוריית השקר, תיאוריות רגשיות, תיאוריות הקשב הפנוי, דיסוננס קוגניטיבי, תיאוריית החרטה, תיאוריית האמון.
 • 27.לתיאוריית האמון, עדות אמפיריות על תקפותה והיא נותנת את ההסבר הטוב ביותר לתוצאות במכונת אמת.
 • 28.דוברי אמת מאמינים שיימצאו דוברי אמת במכונת אמת ופחות חוששים מן הסכנה שיימצאו דוברי שקר.
 • 29.לניסיונו והכשרתו של הבודק, חשיבות מכרעת על דיוק תקפות ומהימנות תוצאות הבדיקה.
 • 30.בדיקת פוליגרף הינה בדיקה פסיכולוגית שאיננה מתאימה לנבדקים הסובלים מפסיכוזות ו/או מחשבות שווא.


מכונת אמת | מכונת אמת דינים

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים