דף הבית >> פוליגרף >> פוליגרף הגדרה ותכונות >> הפוליגרף - מבחן סובייקטיבי >> פוליגרף ומצב בריאותי

פוליגרף - מצב בריאותי

פוליגרף

בדיקת פוליגרף ומצב בריאותי

מומחה פוליגרף מודע לחשיבות התאמת הנבדק לבדיקה. התאמה ברמה הבריאותית הפיזית והתאמה במובן התאמתו באספקט הנפשי. אלה עלולים / עשויים להשליך ו/או להשפיע על תוצאות בדיקת פוליגרף.
ואולם, ככלל, אין במצבו הבריאותי הפיזי של הנבדק כדי להטות תוצאות בדיקה במובן זה שדובר אמת ימצא דובר שקר, ו/או ההיפך.
שיטת הבדיקה בה נעשה כיום שימוש בבדיקת פוליגרף, במבנה שלה, אינהרנטית וקונספטואלית, איננה נתונה להטיה בתוצאות בשל מצב רפואי בריאותי, למעט במצב פסיכוטי או בפתולוגיה של אי תפיסת מציאות. על מומחה פוליגרף לזהות באינטראקציה עם הנבדק במהלך הראיון המוקדם (PTI) אם קיים חשש שהנבדק לוקה בפתולוגיה ו/או מצוי במצב נפשי כמתואר להלן.
לפיכך, סדר הפעולות בבדיקת פוליגרף יכלול מילוי פרטים אישיים, בין היתר לשם התרשמות ובחינת יכולתו הקומוניקטיבית של הנבדק (קוהרנטיות, הגיון, דיאלקטיקה לשונית מתבקשת מהדיאלוג עם המומחה, ועוד) שמיעת גרסתו החופשית, ניסוח שאלות בשיתוף הנבדק בשפתו ועל פי רמת הבנתו, חיבורו למכשיר, הפעלת מכונת אמת , חזרה על השאלות כמידת הצורך במידה מותאמת לנבדק הספציפי .

עם סיום הבדיקה, מבצע המומחה פעולת פענוח וקובע את ממצאיה.
עקרונות בניסוח שאלות המקרה: מאחר ובדיקות פוליגרף מתבקש הנבדק להשיב בכן ו/או בלא, ברי כי שאלה המכילה אינהרנטית בו זמנית, את טענותיהם הנוגדות ו/או הסותרות של ניצים או בעלי דין, גם יחד. ( כגון שתי נסיבות סותרות לתאונה) , הינה פסולה מעיקרה ובלתי אפשרית.
עקרונות בניסוח שאלות המקרה:
מאחר ובבדיקות פוליגרף מתבקש הנבדק להשיב בכן ו/או בלא, ברי כי שאלה המכילה אינהרנטית בו זמנית, את טענותיהם הנוגדות ו/או הסותרות של ניצים או בעלי דין, גם יחד. ( כגון שתי נסיבות סותרות לתאונה) , הינה פסולה מעיקרה ובלתי אפשרית.

לעיתים, מנסח בית המשפט הנכבד את שאלות הבדיקה. ואולם, ניסוח נכון של שאלות הבדיקה, הוא עניין שבמומחיות הנתונה לאיש המקצוע. לפיכך, יש לפנות לבית המשפט ולהעמידו על החשיבות בשינוי נוסח השאלות. לחילופין, ניתן לבצע את השינוי כל עוד, מהותית, אין בשינויו/או בנוסח המותאם כל סתירה לנוסח הפרוטוקול ו/או לסוגיה העומדת לבירור כעולה מדרישות הצדדים החלוקים.
קיימת חשיבות לפשט את השאלות ולהתאימן ליכולת ההבנה של הנבדק.
אין לכלול בשאלות הבדיקה מושגים משפטיים ו/או משפטים מורכבים (כגון שלילת השלילה ). ניסוח כזה הוא ניסוח "מסבך" .
ויובהר: אין לשאול שאלות המנוסחות בשפה גבוהה שאיננה מתאימה לנבדק הקונקרטי ואו שאלה המורכבת מיותר מפועל אחד ו/או המכילה מספר זמנים.
שאלה טובה הינה שאלה קלה לתפיסה ולהפנמה, הן במהלך בניית השאלות במהלך הכנתן עם הנבדקת, ובעיקר בהקראתן במהלך הבדיקה עצמה.
בדיקת פוליגרף בשיטת שאלות ההשוואה CQT בודקת תגובות אמת ו/או שקר באופן יחסי דיפרנציאלי ביחסי מערך השאלות הכולל. 

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים