דף הבית >> פוליגרף >> פוליגרף הגדרה ותכונות >> בדיקת פוליגרף - ההיבט החוקי >> בדיקת פוליגרף בהליך הפלילי

בדיקת פוליגרף בהליך פלילי

בדיקת פוליגרף


סירוב להיבדק בפוליגרף – מ.ח. נפקות?

"אין מקום לפקוד לחובת המבקש את העובדה שלא נבדק במכונת פוליגרף הואיל ובדיקה כזו אינה "עובדה או ראיה" קבילה העשויה לשנות את תוצאות המשפט" כלשון סעיף 31(א)(4) לחוק (חוק בתי המשפט)

מ"ח 8777/99 תמיר פלינק נגד מדינת ישראל


תוצאות חיוביות בבדיקת פוליגרף – האם עילה למשפט חוזר?

"בדיקת פוליגרף אינה יכולה לשמש עילה למשפט חוזר (ע"פ 36/70 פ"ד כה (1) 339) (סעיף 8)."

מ"ח 4512/99 יגאל אייזין נגד מדינת ישראל

"אין בתוצאות בדיקת פוליגרף כדי להקים עילה למשפט חוזר, שכן ראיה זו אינה קבילה ולא יכולה להיות מוגשת, באופו עקרוני - במשפט עצמו (סע' 72)."

מ"ח 7929/96 אחמד כוזלי נגד מדינת ישראל


האם הזכות לעיון בחומר החקירה כולל את כל תרשומת בדיקת הפוליגרף?

סעיף 74(א) לחסד"פ קובע את זכות העיון של הנאשם ב"חומר חקירה" ומטיל על התביעה חובה להעמידו לרשות הנאשם או סנגורו.


וזו לשון הסעיף:

74. (א) הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסנגורו, וכן אדם שהסנגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום, שבידי התובע ולהעתיקו".


חומר חקירה, מהו? האם תרשומות בדיקת פוליגרף במלואן הן חומר חקירה שחובה למסרו לידי ההגנה?

בג"צ 620/02 התובע הצבאי הראשי נגד בית הדין הצבאי לערעורים (אל"מ רחמים כהן)


בג"צ 620/02

ביהמ"ש:
"יש לתת את הדעת למכלול השיקולים הכרוכים בחשיפתו של החומר המבוקש. יש לתת משקל הולם לזכותן של המתלוננות לפרטיות ולכבוד, ולאינטרס הציבורי שעדים ומתלוננים לא יירתעו מפני הסכמה לשתף פעולה בבדיקות פוליגרף".

במקרה הספציפי:
"מדובר בשאלות אישיות למתלוננות, שכולן משמשות רק למטרות הקשורות בטכניקות הבדיקה ושאינן קשורות כלל לנושא האישום.

במקרה כזה, בו הזיקה והרלוונטיות של החומר לנושא האישום ולהגנת הנאשם אינה נראית לעין..."

החלטה:
התביעה במשפטו של המשיב אינה חייבת למסור לסנגוריה חלקים נוספים מדו"ח בדיקת הפוליגרף מעבר לאותם פרטים שנמסרו כבר.

הסתמכות על ממצאי הפוליגרף – אבחנה בין מעצר חשוד לעומת מעצר נאשם עד תום ההליכים.

בש"פ 3982/02 אסף מצרי נגד מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי:
ניתן להסתמך על בדיקת פוליגרף לעניין החלטה האם לעצור חשוד לצורכי חקירה, בעוד שלא ניתן להסתמך על בדיקה זו, כאשר נבחנת השאלה האם יש לעצור נאשם עד תום ההליכים.

הנימוק:
בדיון במעצרו של נאשם - בניגוד לחשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, ביהמ"ש בוחן אך ורק חומר ראיות שמותר להגישן כראיה בעת המשפט עצמו.

בש"פ 3982/02 אסף מצרי נגד מדינת ישראל

בעליון נקבע:
ממצאיה של בדיקת פוליגרף אינם בגדר הנתונים שניתן להסתמך עליהם, כאשר נבחנת השאלה בדבר קיומן של ראיות לכאורה לצורכי בקשה למעצר עד תום ההליכים.

הנימוק:
תוצאותיה של הבדיקה לא יהוו ראיה כשרה בעת שמיעת התיק העיקרי

(בש"פ 7063/01 הנ"ל; בש"פ 7898/01 בורקאן נ' מדינת ישראל (לא פורסם)

 

בדיקת פוליגרף

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים