דף הבית >> פוליגרף >> פוליגרף הגדרה ותכונות >> הפוליגרף - מבחן סובייקטיבי >> פוליגרף - הגדרה

פוליגרף - הגדרה

פוליגרף

בדיקת פוליגרף- הגדרה:

כל המבחנים שתוארו מבוססים על ההנחה שהחשוד מאמין שהמבחן הוא מבחן יעיל יבחין היטב בין חשודים מעורבים וחשודים חפים. חשוד הלוקה באמונתו במבחן עלול להימצא דובר שקר ללא קשר למצבו האמיתי. לפיכך אין למבחנים אלה כל בסיס מדעי. בהשוואה לאבחון האינטואיטיבי של אמירת השקר משקפים המבחנים שתוארו התפתחות
בשיטת האבחון. השיטה מובנית יותר וקיימת גם התייחסות אל אירועים פיזיולוגיים.
אולם אין לראות במבחנים כאלה מבחן בפוליגרף. כדי לקבוע איזה מבחן יכול להיחשב
כבדיקת פוליגרף יש להגדיר תחילה את המושג. נראה, שההגדרה המתאימה ביותר לבדיקת
פוליגרף כפי שהיא מקובלת כיום היא: "שימוש במכשיר הרושם אירועים פיזיולוגיים לשם
קביעה אם הנבדק מסתיר מידע מהבודק". ההגדרה מתחלקת לשני חלקים עיקריים:
 א. התייחסות למכשור (מכשיר הרושם אירועים פיזיולוגיים)
 ב. החלק שמתייחס לאדם שמאחרי
המכשיר (קביעה אם הנבדק מסתיר מידע מהבודק).

בדיקת פוליגרף - ניתוח ההגדרה

החלק הראשון כולל שני מרכיבים עיקריים:
1.מכשיר - הכוונה לכל מכשיר קיים או שיפותח בעתיד בין אם הוא דומה למכשיר המקובל היום ובין אם לא, הרושם ברציפות את האירועים הפיזיולוגיים.
2.אירועים פיזיולוגיים - אירועים המתרחשים בערוצים פיזיולוגיים מקובלים (נשימה, מוליכות העור, פעילות הלב וכלי הדם) או בערוצים פיזיולוגיים שאינם מקובלים היום אך ישולבו במכשיר בעתיד.

גם החלק השני מורכב משני מרכיבים בסיסיים:
 1.מי רשאי לקבוע אם הנבדק מסתיר מידע? או, מהם הכישורים וההכשרה הנדרשים מבודק פוליגרף?
 2.איך נעשית הקביעה? הכוונה לשיטות האבחון בהן משתמש הבודק. מבחן האורז, החרב המלובנת או הבחינה הידנית של הדופק, אינם יכולים להיחשב כבדיקה בפוליגרף משום שגם אם נניח שהבוחן חייב להיות בעל כישורים ו/או מעמד מיוחדים (חכם, שייך, מנהיג), ויש קריטריון ברור לאבחון של שקר (יובש בפה, קצב דופק משתנה), וגם אם יש התייחסות לאירועים פיזיולוגיים (פעילות אוטונומית הפועלת על בלוטות הרוק, או פעילות סימפתטית המאיצה את קצב הדופק), עדיין חסר המכשיר הרושם ברציפות את האירועים הפיזיולוגיים.

כיצד אם כן התפתח מבחן הפוליגרף במתכונתו הנוכחית מאבחון התנהגותי וממבחני פעילות פיזיולוגית פרימיטיביים? מהם ההתפתחויות הצפויות לנו בעתיד? כדי להשיב לשאלות יתוארו ההתפתחויות בארבעה מישורים: המכשור, ערוצי הרישום הפיזיולוגיים, שיטות הבדיקה וכישורי הבודק.

ראשית אבחון שקר על בסיס מדעי: (בדיקת פוליגרף מכונת אמת)

המאה ה 16 היא נקודת ההתחלה בה משתנה הבסיס של אבחון השקר מבסיס מיסטי של אמונות לבסיס מדעי ניסיוני. הניסיונות הראשונים היו ניסיונות כלליים לנסות ולהבין את פעולת הגוף בלי קשר לאבחון שקר. באותה תקופה מתחיל פתוח של מכשירים שיעדם רפואי בעיקרו ורק בדיעבד אנחנו יכולים להעריך את תרומתם לנושא שלפנינו. טרובילו (1939) מציין, שגלילאו (1581) היה הראשון שמצא דרך אובייקטיבית למנות את קצב הדופק. אולם גלילאו לא השתמש במכשיר שלו כדי לאבחן מידע מוסתר. לפי טרובילו היה המכשיר שבנה גלילאו (הפולסילוגיום) מורכב ממשקולת תלויה על חוט שנעה בקצב הדופק של הנבדק. תנועת המשקולת גרמה לחוט להילפף סביב גלגל שמצדו הניע מחוג. תנועת המחוג ציינה אפוא את השינויים בקצב הדופק של הנבדק. במושגים של היום היה המכשיר מכשיר מסורבל אולם היה זה הניסיון הראשון למדוד את הדופק שלא באמצעות מגע יד.


בדיקת פוליגרף | מכון פוליגרף
 

 

מכונת אמת | פוליגרף | מכון פוליגרף | בדיקת פוליגרף | אלימות במשפחה
יעוץ זוגי

לייבסיטי - בניית אתרים